top of page

Edukacja Przedporodowa - Tematy

Ciąża

 1. Przebieg ciąży i rozwój dziecka od początku ciąży do porodu

 2. Kontakt z nienarodzonym dzieckiem – relaks w ciąży i wizualizacje

 3. Opieka prenatalna – dostępne formy opieki medycznej i plan opieki przedporodowej

 4. Styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa i fizyczna, zachowania i czynności uważane za niebezpieczne dla kobiet w ciąży

 5. Ćwiczenia fizyczne przygotowujące ciało do porodu

 6. Dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi

 7. Profilaktyka chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne

 8. Problemy psychologiczne i emocjonalne kobiety i jej rodziny w okresie ciąży, porodu i połogu

 9. Zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardu, praw pacjenta, opieki medycznej w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony praw ciężarnych, matek

 10. Formalności związane z urodzeniem dziecka

Edukacja Przedporodowa Tematy
Edukacja: Ciąża

Poród

 1. Przygotowanie do porodu i plan porodu – preferencje i oczekiwania rodzącej.

 2. Przygotowanie osoby towarzyszącej do porodu

 3. Analiza bloków porodowych wybranych przez pacjentkę

 4. Czynniki zwiastujące poród, początek porodu, w tym stany nagłe wymagające szybkiej hospitalizacji

 5. Przygotowanie torby do szpitala. Wyprawka noworodka.

 6. Fizjologia porodu, poród aktywny, poród rodzinny

 7. Pozycje wykorzystywane w I i II okresie porodu (pozycje wertykalne) i sprzęt pomocny w trakcie porodu

 8. Łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne i farmakologiczne)

 9. Kontakt matki z dzieckiem „Skóra do skóry” w tym inicjacja karmienia piersią

 10. Cięcie cesarskie – korzyści i zagrożenia dla matki i dziecka, powikłania wczesne i późne po cięciu cesarskim

 11. Informowanie o możliwości deponowania tkanek popłodu – bankowanie krwi pępowinowej oraz sznura pępowinowego w celu pozyskania komórek macierzystych

Edukacja - Poród

Połóg i laktacja

 1. Opieka w okresie połogu – przebieg połogu, powrót płodności po porodzie oraz psychologiczne aspekty połogu

 2. Aktywność fizyczna po porodzie. Mięśnie dna miednicy – jak o nie zadbać.

 3. Karmienie piersią i wsparcie w laktacji, w tym rozwiązywanie problemów związanych z laktacją

 4. Problemy laktacyjne – nawał i zastój pokarmu, zapalenie piersi

 5. Techniki karmienia piersią oraz wskaźniki skutecznego karmienia

 6. Odźywianie podczas laktacji i suplementacja. Laktomity szkodzące laktacji.

 7. Przeciwwskazania do karmienia piersią, karmienie butelką – zasady odciągania, przechowywania i przygotowywania do podania pokarmu kobiecego, wybór i przygotowywanie mleka modyfikowanego

 8. Laktacja po cięciu cesarskim

 9. Opieka nad noworodkiem, a następnie niemowlęciem, w tym postępowanie z noworodkiem po urodzeniu, działania profilaktyczne wykonywane u noworodka oraz niemowlęcia, pielęgnacja dziecka, informacje i zalecenia dla rodziców odnośnie postępowania z dzieckiem w domu oraz zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w środowisku domowym

 10. Szczepienia noworodka/niemowlęcia do 2. roku życia

 11. Pierwsza kąpiel noworodka, przebieranie i przewijanie noworodka

 12. Pielęgnacja noworodka – kosmetyki naturalne czy inne

 13. Noszenie, uspokajanie i usypianie dziecka

 14. Budowanie więzi z dzieckiem

 15. Masaż antykolkowy i relaksacyjny dziecka

 16. Noszenie dziecka w chuście i nosidle miękkim

 17. Bezpieczeństwo dziecka w samochodzie

 18. Schemat żywienia niemowląt

Tematyka edukacji stworzona na podstawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Edukacja - Połóg
bottom of page