top of page

Biblioteka Położnej

Wypożyczalnia książek

  • 1 godz
  • Od 5 zł
  • U Klienta

Opis usługi

Regulamin czytelnika: 1. Czas wypożyczenia książki to 1 miesiąc. 2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki. 3. Koszt wypożyczenia 1 książki – 5 zł. 4. W przypadku zniszczenia/zgubienia książki czytelnik zobowiązuje się do odkupienia książki o tym samym tytule bądź uiszczenia opłaty o równowartości książki. 5. Niedopuszczalne jest zakreślanie, podkreślanie tekstu, czynienie uwag na marginesach. 6. Pierwszorazowe wypożyczenie wiąże się z zaliczką 20 zł, która zostaje zwrócona po oddaniu wszystkich egzemplarzy książek. 7. Kara finansowa za nieterminowy zwrot książki to 100 zł za każdy miesiąc Lista dostępnych książek:


Dane kontaktowe

794-795-257

domowa.polozna@gmail.com

Sieradz, Polska


bottom of page